Oriëntatieloop

Op een kaart van het domein staan 16 posten aangeduid. De ploeg die het snelst alle posten vindt en een juist antwoordenblad kan voorleggen wint.

VARIANT 1: DE STERORIËNTATIELOOP:

Deze verschilt met de oriëntatieloop hierin dat de ploegen na elke post moeten terugkeren naar het centrale punt. Nadat de hoofdbegeleider de kaart gecontroleerd heeft, mag de ploeg op zoek naar een volgende post.

VARIANT 2: DE AVONTUURLIJKE ORIËNTATIELOOP:

Gaat nog een stapje verder … niet alleen moeten de deelnemers na elke post terugkeren naar het centrale punt, ze moeten ook telkens bij de hoofdbegeleider een praktische opdracht uitvoeren die bij deze post hoort. Nadat ze de opdracht correct hebben uitgevoerd mogen ze op zoek naar een volgende post. De ploeg die het snelst alle posten heeft gevonden en alle opdrachten correct heeft uitgevoerd is gewonnen.