Privacyverklaring

Veilige dienstverlening

Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle bezoekers te verbeteren. Onze organisatie engageert zich om je persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Als organisatie waken we er over om je gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we je toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wilt doen op die dienstverlening kan je steeds je toestemming intrekken.

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik

We kunnen je contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden je gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

U blijft baas

Jij blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als je gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daar van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij onze organisatie, onze functionaris gegevensbescherming (DPO) of bij de toezichthoudende autoriteiten.

Meer weten?

Lees hier de meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming (DPO)
Email: privacy@c-smart.be
Website: www.c-smart.be

PSRC De Nekker vzw

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw

Adres: Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen

Tel.: 015 55 70 05

Email: incidenten@denekker.be

Website: https://www.denekker.be/

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur?

Surf dan zeker naar:

       www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

(Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit).

       https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

(Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens)

Je kan daar ook een klacht indienen.