Aanvraagformulier sportdagen

*
*
*
*
*
 
 
 
*
*
*
 
 
 
*
 
 
*
Indien aantal nog niet gekend, schatting aantal invullen.
*
 
 
*
Hou er rekening mee dat voorkeursactiviteiten nog gewijzigd kunnen worden in functie van de beschikbaarheid van de monitoren, alsook in functie van het budget per deelnemer/leerling. Een overzicht van de activiteiten vind je hier: https://www.denekker.be/sport1/Sportdagen.html
 
 
 
Voor al je horeca gerelateerde vragen kan je rechtstreeks terecht bij onze collega's via horeca@denekker.be.

Deze aanvraag houdt in dat het huishoudelijk reglement gekend en aanvaard is.

De door u verstrekte gegevens zullen door het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw (Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen - ondernemingsnummer BE 0450.062.281) worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy. De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor uw aanvraag en dit op grond van de uitvoering van een overeenkomst. (rechtsgrond - van uw gegeven toestemming, - dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, - dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de provincie Antwerpen als verwerkingsverantwoordelijke rust, - dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang).

De u betreffende gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen.  Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de pagina waar u ons privacy beleid kan terugvinden: klik hier.