Groene Sleutel en Blauwe Vlag in De Nekker

Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en –voorschriften, maar wil ook een stap verder gaan. Ons bedrijf registreert water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om het papierverbruik en de afvalproductie te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Op de site van provincie Antwerpen vind je meer informatie over ISO14001 in de volledige organisatie.

We leiden onze medewerkers op om mee zorg te dragen voor het milieu. Logisch dat het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker deelneemt aan de Groene Sleutel en de Blauwe vlag.