Certificaten

Voor het behalen van de certificaten worden volgende zaken én de gevoerde communicatie daaromtrent beoordeeld:

 • Het naleven van de (milieu)wetgeving;
 • Aandacht hebben voor het gebruik van water, papier, energie en grondstoffen;
 • Afval voorkomen, zo veel mogelijk sorteren en correct afvoeren;
 • Maatregelen nemen om milieu-incidenten en noodsituaties te vermijden;
 • Ecologisch en sociaal aankoopbeleid;
 • Milieubewust handelen;
 • Veiligheid;
 • Toegankelijkheid                       

Blue Flag

Dit internationaal kwaliteitslabel voor stranden, zwemvijvers, jachthavens en boten onderscheiden de gecertificeerden zich op vlak van duurzaam toerisme en duurzame recreatie. De Nekker is trots dat we al meer dan 10 jaar op rij de “Blue Flag” mogen ontvangen. De inspanningen die we leveren op vlak van goede waterkwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid worden op deze manier elk jaar terug in de kijker gezet.

Je kan de “Blue Flag” zien wapperen aan de toegang van ons domein. Daarnaast hebben we een groot informatiebord aan onze redderstoren en vind je op verschillende plaatsen de wekelijkse waterkwaliteitsattesten van het zwemwater.

Green Key

Green Key is een eco-label voor toerisme en vrijetijdsbesteding. Het wordt toegekend aan ondernemingen die voldoen aan een lijst van milieuvriendelijke eisen. Het behalen van de Green Key getuigt dat De Nekker zijn verantwoordelijkheid neemt om duurzaam te ondernemen. Zo wordt er rekening gehouden met klimaatneutraal handelen, de ecologische voetafdruk en een socio-ecologische samenleving.

ISO 14001              

ISO 14001 is een internationale norm, die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Door te werken met een voortdurende cyclus van plannen – uitvoeren – controleren - bijsturen, streven we naar een continue verbetering van onze milieuprestaties. Dit alles wordt gecontroleerd door een externe auditfirma, die beslist of we het certificaat verdienen en mogen behouden.

De Nekker werkt rond het klimaatplan, duurzame aankopen, biodiversiteit en afval.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

De Verenigde Naties namen in 2015 de SDG’s (Substainable Development Goals) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan. Tot 2030 vormen 17 SDG’s, gekoppeld aan 169 subdoelstellingen, een actieplan voor een duurzame ontwikkeling. 

De SDG’s zijn onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.  De provincie Antwerpen en De Nekker doen al heel wat vandaag.  De komende jaren zal het beleid zich steeds meer gaan richten op deze SDG’s met in het bijzonder aandacht voor onderstaande 7 SDG’s die rechtstreeks op De Nekker van toepassing zijn.  

 • 4 Kwaliteitsonderwijs
 • 8 Eerlijk werk en economische groei
 • 11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • 12 Verantwoorde consumptie en productie
 • 13 Klimaatactie
 • 15 Leven op het land
 • 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken