Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Alle aanvragen voor verhuur van één of meerdere van onze vergaderzalen verlopen via een invulformulier op onze website (www.denekker.be > Horeca > Vergaderen op De Nekker).
 • Geef (ten laatste) één week voor de activiteit het aantal deelnemers en maaltijden (inclusief bijzondere wensen: dieet, vegetarisch ...) door. De bestelling voor de catering en de facturatie zijn gebaseerd op deze aantallen.
 • De dag van de activiteit meldt de verantwoordelijke van de groep zich aan bij de receptie.
 • De zalen en het beschikbare materiaal zijn in goede staat bij aanvang van de activiteit.
 • Stelt er zich toch een probleem, verwittig dan onmiddellijk de receptie via het nummer 015 55 70 05 (06).
 • Het is niet toegelaten tafels, stoelen of servies buiten de toegewezen zaal te plaatsen.
 • Ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, … mogen niet bespijkerd, beplakt of beschreven worden.
 • Laat de zaal achter in de toestand waarin je haar aantrof. Doof de lichten en sluit de ramen.
 • De kosten voor herstelling of vervanging van beschadigingen, gebroken of verdwenen materiaal worden aangerekend.
 • Hou toegangsdeuren en nooduitgangen altijd vrij.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor de heffingen en lasten die verbonden zijn aan de activiteiten die hij/zij organiseert in PSRC De Nekker (o.a. Sabam, billijke vergoeding ...).
 • PSRC De Nekker is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van materiaal dat eigendom is van de gebruiker.
 • PSRC De Nekker is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid van De Nekker kan niet ingeroepen worden, onder welke vorm dan ook.
 • De vergaderzalen liggen in de buurt van sportinfrastructuur. Hierdoor kan er mogelijks beperkte hinder zijn van sportgeluiden.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en onderhevig aan eventuele wijzigingen die na het publiceren van deze pagina toegepast zijn. De offerte wordt steeds opgemaakt met de correcte prijzen.

Annuleren

 • Een annulering moet altijd schriftelijk gebeuren. Dat kan via e-mail of per post.
 • Bij een volledige annulering worden volgende annulatiekosten aangerekend.
  • Gratis annulatie tot 5 werkdagen voor de activiteit.
  • Annulatiekost van 50% totale bedrag bij annulatie vanaf 5 werkdagen voor de start van de activiteit.
  • Annulatiekost van 100% totale bedrag bij annulatie de dag vóór de activiteit of de dag zelf.