Voorwaarden corona sport (club)

Voorwaarden voor sportclubs en duikers (na publicatie ministrieel besluit)

INDOOR

Vanaf 13 jaar

 • Sporten in clubverband is niet toegelaten voor iedereen vanaf 13 jaar.

Tot en met 12 jaar (°2008 of later)

Tot en met 12 jaar kan sporten in clubverband onder volgende verstrengde voorwaarden.

 • Registratie
  • Het is verplicht om via mail door te geven dat je opnieuw wenst te komen sporten. Enkel na bevestiging is je reservatie geldig.
  • Registratie van wie aan de sportles deelneemt is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de club om een lijst bij te houden met de aanwezige sporters, trainers, begeleiders …
 • Afspraken op De Nekker
  • Er is steeds 1 verantwoordelijk die toeziet op het naleven van alle regels en voorwaarden.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht - vanaf 13 jaar - binnen de gebouwen van De Nekker of als de afstand van 1,5 meter niet behouden kan worden. Vanaf dat je als sporter de sportzaal binnengaat, mag je het mondmasker afzetten.
   • M.a.w. vanaf de toegang tot aan de sportzaal draag je het mondmasker op een correcte wijze.
  • Respecteer de 6 gouden basisregels tegen de verspreiding van corona.
  • Je volgt steeds het geldende circulatieplan. 
 • Omkleden
  • Kleedkamers en douches zijn gesloten. 
 • Deelnemers en ouders
  • Maximum 50 deelnemers
  • Iedereen is tijdig aanwezig en begeeft zich gezamenlijk, met voldoende afstand, naar de gereserveerde accommodatie.
   • Iedereen is ten vroegste 30 min. voor aanvang van de reservatie aanwezig aan de toegang van het domein. Je mag dus ook later verzamelen. 
  • Op het eind-uur van je reservatie heb je de sportaccommodatie verlaten. Het is toegelaten om na het einde van de reservatie nog even op het domein te blijven. Let wel, buiten de sportactiviteit is het verboden om met meer dan 4 personen samen te scholen. 
  • Ouders betreden de sportaccommodatie niet. Ophalen gebeurt bij voorkeur buiten.
 • Tijdens de sportactiviteit
  • Wanneer moet je 1,5 meter afstand bewaren? Zowel ten opzichte van bezoekers als van elkaar:
   • Voor de deelnemers onder 13 jaar is onderling afstand houden niet nodig.
   • Wel met de trainers. Zij houden ook onderling afstand tot elkaar.

OUTDOOR

Let op! Er kunnen geen reservaties gemaakt worden in het weekend. 

Vanaf 13 jaar

Tot en met 12 jaar (°2008 of later)

Tot en met 12 jaar kan sporten in clubverband onder volgende verstrengde voorwaarden.

 • Registratie
  • Registratie van wie aan de sportles deelneemt is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de club om een lijst bij te houden met de aanwezige sporters, trainers, begeleiders …
 • Afspraken op De Nekker
  • Er is steeds 1 verantwoordelijk die toeziet op het naleven van alle regels en voorwaarden.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht - vanaf 12 jaar - binnen de gebouwen van De Nekker of als de afstand van 1,5 meter niet behouden kan worden. Vanaf dat je als sporter de sportzaal binnengaat, mag je het mondmasker afzetten.
   • M.a.w. vanaf de toegang tot aan de sportzaal draag je het mondmasker op een correcte wijze.
  • Respecteer de 6 gouden basisregels tegen de verspreiding van corona.
  • Je volgt steeds het geldende circulatieplan. 
 • Omkleden
  • Kleedkamers en douches zijn gesloten. 
 • Deelnemers
  • Maximum 50 deelnemers
  • Iedereen is tijdig aanwezig en begeeft zich gezamenlijk, met voldoende afstand, naar de gereserveerde accommodatie.
   • Iedereen is ten vroegste 30 min. voor aanvang van de reservatie aanwezig aan de toegang van het domein. Je mag dus ook later verzamelen. 
  • Op het eind-uur van je reservatie heb je de sportaccommodatie verlaten. Het is toegelaten om na het einde van de reservatie nog even op het domein te blijven. Let wel, buiten de sportactiviteit is het verboden om met meer dan 4 personen samen te scholen. 
 • Tijdens de sportactiviteit
  • Wanneer moet je 1,5 meter afstand bewaren? Zowel ten opzichte van bezoekers als van elkaar:
   • Voor de deelnemers onder 13 jaar is onderling afstand houden niet nodig.
   • Wel met de trainers en eventuele toeschouwers. Zij houden ook onderling afstand tot elkaar.
   • Tijdens trainingen is maximum 1 persoon van het huishouden van een deelnemer toegelaten. De afstand tot andere toeschouwers is altijd meer dan 1,5 meter en mondmasker wordt gedragen in de gebouwen.
 • Wedstrijden en supporters
  • Alle wedstrijden kunnen doorgaan, maximum 1 supporter van het huishouden van een deelnemer is toegelaten. De afstand tot andere toeschouwers is altijd meer dan 1,5 meter en mondmasker wordt gedragen in de gebouwen.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de club dat iedereen (spelers en supporters) de minimale regels respecteren (o.a. 1,5m afstand) en dat iedereen op de hoogte is van de geldende maatregelen op De Nekker.

Bij het overtreden of niet-naleven van één of meerdere voorwaarden wordt de reservatie onmiddellijk beëindigd en wordt de volledige reservatie aangerekend. Bij extreme of aanhoudende overtredingen kan een reservatieverbod van een aantal weken worden ingevoerd.