Voorwaarden corona sport (club)

Voorwaarden voor sporters en duikers

Bij het overtreden of niet-naleven van één of meerdere voorwaarden wordt de reservatie onmiddellijk beëindigd en wordt de volledige reservatie aangerekend. Bij extreme of aanhoudende overtredingen kan een reservatieverbod van een aantal weken worden ingevoerd.

Registratie

Registratie van wie aan de sportles deelneemt is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de club om een lijst bij te houden met de aanwezige sporters, trainers, begeleiders …

Keuze hobby

Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Indoor VS Outdoor

 • Indoor
  • Tot en met 13 jaar (°2008-later): sporten toegelaten onder strikte voorwaarden
  • Vanaf 13 tot en met 18 jaar (°2007-°2003): sporten verboden
  • Vanaf 19 jaar: sporten verboden
 • Outdoor (en zwembad)
  • Tot en met 13 jaar (°2008-later): Sporten toegelaten onder strikte voorwaarden
  • Vanaf 13 tot en met 18 jaar (°2007-°2003): Sporten toegelaten onder strikte voorwaarden
  • Vanaf 19 jaar: Sporten toegelaten onder strikte voorwaarden

Aantal sporters per leeftijdcategorie

 • Indoor
  • Tot en met 13 jaar (°2008-later): Sporten met max. 10 personen (excl. begeleiders en trainers)
  • Vanaf 13 tot en met 18 jaar (°2007-°2003): sporten verboden
  • Vanaf 19 jaar: sporten verboden
 • Outdoor (en zwembad)
  • Tot en met 13 jaar (°2008-later): Sporten met max. 10 personen (excl. begeleiders en trainers)
  • Vanaf 13 tot en met 18 jaar (°2007-°2003): Sporten met max. 10 personen (excl. begeleiders en trainers)
  • Vanaf 19 jaar: Sporten met max. 4 personen (incl. begeleiders en trainers)

T.e.m. 18 jaar: Strikte voorwaarden deelnemers en trainers/verantwoordelijken 

 • Er kunnen meerdere bubbels per accommodatie sporten indien ze strikt (en visueel) van elkaar gescheiden blijven. (Zie hieronder de verdeling per veld.)
 • Er is minstens één meerderjarige verantwoordelijk die toeziet op het naleven van alle regels en voorwaarden.
 • De trainer of begeleider mag meerdere groepen begeleiden indien deze groepen niet op hetzelfde moment training hebben. Ze dragen steeds een mondmasker en behouden altijd afstand. M.a.w. een trainer of begeleider kan geen 2 groepen tegelijkertijd coachen.

Overzicht van aantal bubbels/groepen per accommodatie:

 • 1 bubbel
  • Polyvalente zaal
  • Studio
  • Gymzaal
 • 2 bubbels
  • Krachtbalveld
  • Sporthal 1/3
 • 4 bubbels
  • Voetbalveld
  • Sporthal 3/3

Vanaf 19 jaar: Strikte voorwaarden deelnemers en trainers/verantwoordelijken 

 • Mogelijk op individuele basis, met je gezinsbubbel of in clubverband nadat er melding gemaakt is bij De Nekker.
 • Er wordt gesport met maximum van 4 personen ( inclusief begeleiders en trainers). Deze deelnemers zijn ingedeeld in een bubbel en de bubbel bestaat steeds uit dezelfde personen.
 • Bubbels blijven strikt gescheiden van elkaar.
 • Een trainer of begeleider kan slechts 1 bubbel begeleiden. Het begeleiden van meerdere bubbels is verboden (zowel tegelijkertijd als na elkaar).
 • Binnen deze bubbel dient er steeds 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden. 

Omkleden

Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.

Tijdens de sportactiviteit – bewaren van de afstand

 • Voor iedereen:
  • Op de weg van en naar de sportaccommodatie behoud je de afstand (tot elkaar en andere bezoekers).
  • Professionals (begeleiders, trainers, kiné …) behouden altijd afstand en dragen een mondmasker.
 • Tot en met 13 jaar
  • Onderling afstand bewaren is niet nodig.
  • Afstand bewaren ten opzichten van professionals en andere bezoekers.
 • Vanaf 14 jaar tot en met 18 jaar
  • Tijdens het sporten is contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  • Afstand bewaren ten opzichten van professionals en andere bezoekers.
 • Vanaf 19 jaar
  • Afstand wordt altijd bewaard m.u.v. gezinsbubbels.

Publiek, supporters, ouders en wedstrijden.

 • Publiek (supporters EN ouders) tijdens de sportactiviteit is toegelaten voor één persoon van het zelfde huishouden bij trainingen van kinderen tot en met 12 jaar.
 • Wedstrijden zijn verboden

Afspraken op De Nekker

 • Respecteer de 6 gouden basisregels tegen de verspreiding van corona.
 • Je volgt steeds het geldende circulatieplan.
 • Mondmasker is verplicht in de gebouwen van De Nekker.
 • Iedereen is tijdig aanwezig en begeeft zich per bubbel, met voldoende afstand, naar de gereserveerde accommodatie.
  • Iedereen is ten vroegste 30 min. voor aanvang van de reservatie aanwezig aan de toegang van het domein. Je mag dus ook later verzamelen.
  • Op het eind-uur van je reservatie heb je de sportaccommodatie verlaten. Het is toegelaten om na het einde van de reservatie nog even op het domein te blijven.